Област Смолян
Зам. обл. управители
Администрация
Административни услуги
Адм. услуги по АКРРДС Адм. услуги по АПОФУС Областни съвети и комисии
Общини
Държавни институции
Паметници и култура
Приоритети
Календар
Разбираема България
Търсене

Намаляване на бюрокрацията
Pojarna.com
Solvit
Solvit
ЕС-Структурни фондове
JTI Net virtual sightseeing
Solvit
EPALE
EPALE
Област Смолян
Проекти
Документи
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в ИнтернетПлан за ефективно и прозрачно управление Етичен кодекс на служителите и на лицата, заемащи висши длъжности в Областна администрация СмолянИнтегрирана информационна система на държавната администрация Вътрешни правилаХарта на клиентаОбществен съвет за социално включване на хора с уврежданияПлан за защита при бедствия на област СмолянЗаповед за определяне на зона за общо ползване от населението за лични нужди и отдих в границите на прилежащите земи на хидровъзел „Цанков камък”Списък на категориите информация, подлежащи на класификация, като служебна тайна и служебна информация в Областна администрация СмолянИнформационна брошура за информациите по чл.6, ал.1, т.1-8 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпленияТрети отчет за изпълнение на управленската програма на правителството за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлениетоПожароопасен сезон в Област СмолянДоклад за дейността на администрацията за 2013г.Уведомление за инвестиционно предложениеАктуална информация по чл. 15, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от ЗДОИПрофил на купувачаБанкови сметкиОбществени поръчкиДекларации по чл. 12 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
Стратегии и програми
Защитени зони

Новини

Областният съвет за устойчиво енергийно развитие прие План за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030г.

На редовно заседание членовете на Областния съвет за устойчиво енергийно развитие на област Смолян приеха предложения План за отопление с възобновяеми източници в Родопския регион до 2030 година, разработен по проект RES H/C SPREAD. В...

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ПРОСВЕТНИ ДЕЙЦИ, СКЪПИ ГРАЖДАНИ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН, ...

Обсъдиха се общи проекти за подпомагане на малкия и средния бизнес по програмата за трансгранично сътрудничество Гърция-България 2014-2020

В Областна администрация Смолян, на работна среща се обсъди бъдещото партньорство между област Смолян и регион Източна Македония и Тракия по Инвестиционен приоритет 3(а) – Подобряване на системите за подпомагане на стартиращи и съществуващи малки...

Заповед на Областен управител за връщане на Решения №№78 и 79 /28.04.2016г. на Общински съвет – Девин

Изтегли ЗАПОВЕД

Недялко Славов: „Нека извисяваме заедно българския национален дух, за да го има българското, докато свят светува!”

Областният управител Недялко Славов беше официален гост на юбилейното тържество-концерт, което бе кулминацията на честванията по повод 150-годишнината на НЧ „Кирил Маджаров – 1866” в кв.Устово. Водещ, режисьор и сценарист на мероприятието беше заместник-областният управител...


Предстоящи събития

Няма предстоящи събития
Архив предстоящи събития

Обяви


Достъп до обществена информация


Вашето мнение за нашата работа