Контакти


Ако имате въпроси, коментари, предложения или каквато и да е информация за и към Областния управител, неговите заместници или администрацията, моля поставете ги на следния адрес:

Областен управител
на област Смолян
бул. България 14
4700 Смолян, България

телефон: +359 301 6 01 92
факс: +359 301 6 23 33
е-мейл: governor@region-smolyan.org


 

Информация и връзки с обществеността
 

тел.

(0301) 601 84

Факс

(0301) 623 33

e-mail

governor@region-smolyan.org

 

 

 

Забележка:
За по-голяма ефективност моля напишете имената си, адрес и e-mail/телефон за връзка .
Ако не са анонимни, постъпилите запитвания ще се насочват към съответните специалисти от администрацията на областния управител, както се постъпва в приемните за граждани. .