Пакет от документи към Покана за учредяване на ОУТР „Родопи“


Покана

Регистрационна форма

Устав на ОУТР „Родопи“

Програмна декларация на ОУТР „Родопи“