Област Смолян
Зам. обл. управители
Администрация
Административни услуги
Адм. услуги по АКРРДС Адм. услуги по АПОФУС Областни съвети и комисии
Общини
Държавни институции
Паметници и култура
Приоритети
Календар
Разбираема България
Търсене

Намаляване на бюрокрацията
Pojarna.com
Solvit
Solvit
ЕС-Структурни фондове
JTI Net virtual sightseeing
Solvit
EPALE
EPALE
Област Смолян
Проекти
Документи
Мерките за намаляване на административната тежест достъпни за всеки в ИнтернетПлан за ефективно и прозрачно управление Етичен кодекс на служителите и на лицата, заемащи висши длъжности в Областна администрация СмолянИнтегрирана информационна система на държавната администрация Вътрешни правилаХарта на клиентаОбществен съвет за социално включване на хора с уврежданияПлан за защита при бедствия на област СмолянИнформационна брошура за информациите по чл.6, ал.1, т.1-8 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпленияПожароопасен сезон в Област СмолянУведомление за инвестиционно предложениеПрофил на купувача-АРХИВБанкови сметкиОбществени поръчки - АРХИВДекларации по чл. 12 от ЗАКОН за предотвратяване и установяване на конфликт на интересиЗаповед за одобряване на списък и актуален списък по чл.15а, ал.3 от ЗДОИ
Стратегии и програми
Защитени зони

Новини

Народната носия оживява с усмивката на децата

Яна Минчева Лилова е на 8 години от гр. Смолян. Яна обича да танцува и иска да стане зъболекарка. Сибела Илкова...

Прекрасни деца от село Бръщен

Мелек Джамалова Кьойбашиева е на 3 години с.Бръщен,общ.Доспат,обл.Смолян. Като всяко дете, обича да си играе с играчки. Като порасне иска да стане учителка и да се пременя в българска народна носия. На снимката посреща с...

Андрей, Севги, Надя, Виктория, Хари и Неда видяха и споделиха доброто

Андрей Георгиев Андреев и Севги Терзиева са ученици от 9 клас в ПГ за приложни изкуства – Смолян. Те призовават да се прави добро, за да живеем в един по-мирен и хубав свят. ...

Георги, Петър, Теодор, Николета, Цвети, Любов, Никола и Васил от малки носят българския дух

Георги Кирилов Кирянов е на 1 година и 4 месеца от с. Момчиловци, общ. Смолян. Обича да играе и танцува. Петър Николов Марковски е на 1 година...

Подготвителна група "Лилия" при Детска градина "Пролет", гр.Неделино

Рая Руменова Соколова, Асен Емилов Илиев, Виктория Юлиянова Дуганова, Виктория Младенова Проданова, Нанси Боянова Филипова са седемгодишни деца от подготвителна група "Лилия" при Детска градина "Пролет"....


Предстоящи събития

Предстоящи събития за периода 16 – 21 октомври
Архив предстоящи събития

Обяви

Няма актуални обяви.
Архив обяви

Достъп до обществена информация


Вашето мнение за нашата работа