Областният управител участва в първото официално заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013 ”

17 Януари 2008, 2167 прочита

В качеството си на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013” областният управител д-р Петър Фиданов участва вчера в първото му официално заседание.
На срещата присъстваха министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров, министърът на финансите Пламен Орешарски, членовете на комитета, представители от Европейската комисия и специалисти от двете министерства.
На заседанието бяха обсъдени и приети: вътрешни правила за работа, кодекс за поведение на членовете на Комитета за наблюдение и декларация за липса на конфликт на интереси. Обсъждането и приемането на критериите за избор на проекти по оперативната програма бяха отложени за следващото заседание, което ще се проведе в средата на февруари.
Оперативна програма “Околна среда 2007 - 2013” бе официално подписана в Брюксел на 27.11.2007 г. от министър Джевдет Чакъров и еврокомисаря по регионална политика Данута Хюбнер.
За периода до 2013 година страната ни ще получи 1,8 млрд.евро за проекти в областта на екологията.
Областният управител д-р Петър Фиданов членува в Комитета за наблюдение като представител на Южен централен район за планиране. Негов заместник за участие в заседанията на комитета е кметът на Кърджали Хасан Азис.

Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
17.01.2008 г.