Четири работни места се откриват в Областна администрация- Смолян по програма „Старт на кариерата”

23 Септември 2014, 1078 прочита

Четири работни места се откриват в Областна администрация- Смолян във връзка със стартиралата на 01.09.2014 г. процедура по Компонент 1 на Програма „Старт на кариерата". Крайният срок за кандидатстване по програмата е 30.09.2014 година в Дирекциите „Бюро по труда”. Две от одобрените работни места са в Дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", в професионалните направления „Икономика” и „Право”. Другите две места са в Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост", в направленията „Архитектура, строителство и геодезия” и „Администрация и управление”. Младежите ще бъдат наети за период от 9 месеца.
Програмата “Старт на кариерата” дава шанс на млади висшисти да започнат работа и да натрупат трудов стаж и опит по своята специалност, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. В рамките на Програмата се осигурява работа в публичната администрация на младежи до 29 г. /ненавършени до 30.09.2014 г./ с висше образование, не притежаващи трудов стаж по придобитата специалност, както и да са регистрирани като безработни или заети лица.
Програма „Старт на кариерата" се финансира със средства от бюджета на Министерство на труда и социалната политика, съгласно Националния план за действие по заетостта през 2014 г.