Правителството прехвърли на община Смолян държавен имот за развитие на местния туризъм или социални дейности

08 Октомври 2014, 973 прочита

Правителството прехвърли на община Смолян безвъзмездно правото на собственост върху държавен имот в с. Стойките с площ от 5,4 дка и застроен с триетажна и две едноетажни сгради. Въз основа на това решение Областният управител на област Смолян има задължението да сключи с кмета на общината договорът за безвъзмезднното прехвърляне на имота, да организира неговото предаване и приемане, както и да го отпише от актовите книги за държавна собственост.
Намерението на местната власт е да създаде в закрития социално-педагогически интернат туристически център за отдих и туризъм или, съвместно със „Социални грижи“ – Смолян и неправителствени организации, да изгради център за полагане на грижи за възрастни хора.