На заседание на РСР на ЮЦР в Смолян бе представен новия инструмент по ОП по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица

09 Октомври 2014, 1082 прочита

На проведеното днес заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район/ЮЦР/ в Областна администрация-Смолян бе представен новия инструмент по ОП по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г. Този нов инструмент ще допълни съществуващите инструменти за сближаване и по-специално Европейския социален фонд, като се насочи към най-тежките форми на бедност и лишения. Подкрепата на фонда ще се изразява в осъществяването на програми, чрез които най-нуждаещите се лица ще получават храна, а дрехи и други стоки от първа необходимост ще бъдат предоставяни на бездомните хора и децата, живеещи в условия на материални лишения. Бюджетът за България по програмата възлиза на 240 млн. лв., от които 15 % ще бъдат национално съфинансиране и 85 % ще бъдат покривани по линия на фонда.
Проектът „България - Гърция“ (2007-2013) бе друг акцент на днешното заседание. От Българска стопанска камара бяха изнесени данни за основните дейности и партньорите по проекта, както и Стратегията за насърчаване на предприемачеството в трансграничния регион между България и Гърция през следващия програмен период 2014-2020 г.
От страна на Областна администрация-Смолян бе изложена презентация на разработена специализирана информационна система, която да е в помощ на работата на РСР на ЮЦР за планиране. Всички потребители на системата ще имат достъп до информационната част с новини и събития, официални документи, линкове и обща информация. Основните цели на програмата се свеждат до работа в мрежа и обмяна на опит; осигуряване на достъп до нови идеи, подходи и нови умения; оптимална реализация, отговаряща най-ефективно на целите на системата и др.
В края на заседанието областния управител инж. Димитър Кръстанов единодушно бе избран от членовете на РСР да се включи в състава на новосъздадения към МОСВ Национален експертен съвет по изменение на климата. За негов заместник бе избран г-н Иво Димов, кмет на община Димитровград. Националния съвет ще функционира като независим експертен орган, който ще подпомага министъра на околната среда и водите при подготвянето на становища и провеждането на държавна политика по отношение изменението на климата.