МДААР набира държавни служители за обучение по английски език

29 Януари 2008, 2227 прочита

01.02.2008 г. е крайният срок за подаване на заявки от администрациите, чиито служители искат да изучават английски език, напомнят от Министерството на държавната администрация и административната реформа /МДААР/. Всяка администрация трябва да подаде списък на желаещите служители до тази дата, заявките се попълват по образец, публикуван на сайта на МДААР и се изпращат на електронна поща g.bakalova@ipaei.government.bg.
Курсовете ще започнат към края на април, като учебният процес ще се реализира във всички общински центрове. Те ще се проведат за период от 8 месеца и ще покрият две нива съгласно Европейската езикова рамка. Предвидени са 8 учебни часа седмично, като 4 от тях ще се провеждат в работно време. Изискването към служителите, заявили желание да се включат в курсовете, е да имат силна мотивираност, да проявяват постоянство в своето обучение и да посещават редовно учебните занятия.
Обучението на държавните служители е част от проекта на МДААР „Подготовка на служителите от българската държавна администрация за ефективна работа с институциите на Европейския съюз”, финансиран от Европейския социален фонд по Оперативната програма „Административен капацитет”.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
29.01.2008 г.