Поздравление от областния управител на Смолян по случай Професионалния ден на архивиста

10 Октомври 2014, 1028 прочита

УВАЖАЕМИ АРХИВИСТИ,

Приемете моите най-сърдечни поздрави и благопожелания по случай Вашия професионален празник - Деня на архивиста!
Във времена на големи промени, засегнали преди всичко социалния живот, развитието на мисията и ролята на архивиста заема важно място. Изказвам своята голяма благодарност за Вашата любов, душа и всеотдайност, които влагате в своята работа. Без Вас регионът и Родината ни биха били може би по-богати материално, но по-празни и по-бедни духовно!
Най-искрено Ви пожелавам здраве и бодрост, сили и дръзновение, за да служите на обществото и на архивите с преданост, достойна за Вас!

Честит празник!

С уважение:
ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН