Областният съвет за развитие проведе заседание

01 Февруари 2008, 2268 прочита

Областният съвет за развитие проведе днес първото си за тази година заседание.
На заседанието кметовете на общини представиха приоритетните обекти за финансиране за общинската пътна мрежа. Общо 2 428 800 лв. са утвърдените със Закона за държавния бюджет за 2008 г. средствата за Смолянска област за изграждане и основен ремонт на общинските пътища.
Дневният ред на срещата включваше и обучение по Оперативните програми. Бяха разгледани Оперативните програми: “Регионално развитие”, Околна среда”, “Конкурентоспособност”, “Развитие на човешките ресурси”, както и Програмата за развитие на селските райони.
В отделна точка бе представена идеята за изграждане на Иновационен клъстер на територията на област Смолян.
На заседанието, ръководено от заместник областния управител Митко Петагов, присъстваха заместник областният управител Красимир Нейчев, главният секретар Росен Деянов, кметове и представители на общините, представители на регионалните структури, неправителствените организации, банките и Областна администрация.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
01.02.2008 г.