Областната комисия по заетост одобри на свое заседание 12 идейни проекта за регионални програми за заетост за 2015 година

27 Октомври 2014, 1181 прочита

Комисията по заетост към Областния съвет за развитие разгледа и одобри днес /27.10.2014 г./ на свое заседание 12 идейни проекта за регионални програми за заетост за 2015 година. Заседанието бе председателствано от областния управител инж. Димитър Кръстанов, а в него участие взеха директорът на Регионалната служба по заетостта в Пловдив Мария Георгиева, представители на общините, социалните партньори и други юридически лица.
Идейни предложения представиха десетте общини в област Смолян, Сдружение с нестопанска цел „Младежки форум 21 век” и Областна администрация-Смолян. В регионалните програми са обхванати общо 388 безработни, за които има възможност да бъде осигурена заетост за различен период. Проектите включват дейности по почистване, поддръжка, укрепване и озеленяване, комунално – битово обслужване, опазване и поддържане на околната среда, опазване на културното историческото наследство, опазване /почистване/ на обществени сгради, екскурзоводство и др. Програмите предвиждат временна заетост на хора с увреждания, на безработни младежи до 29 годишна възраст и лица над 50 години, на продължително безработни, неактивни лица, желаещи да работят в т. ч. обезкуражени лица.
Одобрените от Областната комисия по заетост идейни предложения ще бъдат изпратени до 31 септември 2014 г. в Министерството на труда и социалната политика. Там, комисия, определена с решение на Националния съвет за насърчаване на заетостта, ще извърши оценка и подбор на представените програми.
По данни на Регионалната служба по заетостта-Пловдив към момента в област Смолян са заети 403 сезонни работници, като техния брой през годината е 1364. По програма „Сигурност” работят 180 души, а по схема „Подкрепа за заетост”, финансирана от Европейския социален фонд, в момента се наемат 423 души в частния сектор.