Дискусия с англичани по проект по ОПАК

31 Октомври 2014, 1014 прочита

На 29 октомври в “Pink house” в с. Полковник Серафимово се проведе среща между представители на английската общност в селото и изучаващи разговорен английски език от Областна администрация-Смолян по проект „Със знания нови - за успехи сме готови”. В съответствие със заложените дейности по проекта, обучаващите се служители упражниха разговорните си умения в открита среща-дискусия с англичаните, живеещи в селото.
Мери Дейвис пое ролята на модератор и езиковата бариера бързо беше премахната. Дънкан и Кенди Саас разказаха за своя бизнес с отглеждане на кучета и възникналите проблеми. Пол и Дейвид се интересуваха от работата в Администрацията. Проведе се интересна дискусия, в която се обсъждаха въпроси, свързани с възможностите за чужди инвестиции в региона, обмениха се мнения за нуждата от мерки за подобряване живота на хората в малките населени места. Постъпиха много интересни препоръки и предложения. Обсъждаха се обичаите, обмениха се знания и опит в областта на традициите, характерните храни и напитки.
Ирма Чероне, която е учителка по английски език в Лондон, разказа историята на традицията „Английски чай”. Англичаните бяха подготвили реална демонстрация с дегустация на домашно приготвени английски специалитети.
Срещата се проведе на чаша английски език и всички бяха удовлетворени от създалата се приятелска атмосфера, говорейки на общ език.
Проектът е финансиран от Оперативна програма “Административен капацитет” /ОПАК/, процедура по Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет “2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.