Работен семинар на тема „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот” ще се проведе в Областна администрация

04 Ноември 2014, 939 прочита

В периода м. септември – декември 2014 г. във всички области на страната ще се проведат работни семинари на тема: „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот /2014 – 2020/ г. Семинарите се организират от Регионалните експертно-консултантски и информационни центрове „Читалища”със съдействието на Министерството на културата.
В област Смолян инициативата ще се реализира на 06.11. 2014 г. /четвъртък/ от 10.00 часа в кинозалата на Областна администрация-Смолян.
По информация на Недялка Мачокова, ръководител РЕКИЦ "Читалища"- област Смолян целта на форума е да се запознаят работещите в народните читалища с приоритетите и дейностите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот и конкретно за развитие на потенциала на читалищата в областта на неформалното и самостоятелно учене.
Участие ще вземат представители на над 90 читалища, областни и общински администрации, регионални библиотеки, музеи, неправителствени организации, училища и други структури, които работят в областта на образованието и културата.
В хода на форума ще бъдат представени водещи практики от дейността на читалищата, успешни форми за учене през целия живот, осъществени в сътрудничество с други институции, ще бъдат потърсени нови възможности за споделяне на ресурси и актуални програми за финансиране на проекти.

Изтегли ПРОГРАМА