Открито работно заседание във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон ще се проведе в Областна администрация-Смолян

05 Ноември 2014, 994 прочита

На 07.11.2014 г. /петък/ от 11.00 часа в зала 201 на Областна администрация-Смолян ще се проведе открито работно заседание във връзка с подготовката за предстоящия зимен сезон 2014/2015 г. Целта е предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението.
Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Готовност на Щабовете на общинско ниво за действия при усложнена зимна обстановка.
2. Сключени договори с изпълнители и тяхната готовност за изпълнение на договорените задължения за зимно поддържане на пътищата от републиканската и общинската пътни мрежи.
3. Финансиране на мероприятията по подготовката за зимата.
4. Планирани мероприятия на териториалните структури на министерства и ведомства във връзка с предстоящия зимен сезон.
5. Координиране на действията между териториалните органи на Агенция „Пътна инфраструктура”, МВР и ИА „Автомобилна администрация” за ограничаване и спиране на автомобилния трафик в отделни участъци от пътната инфраструктура при усложняване на зимната обстановка.
След заседанието, областният управител инж. Димитър Кръстанов ще даде брифинг за журналисти, като ще отговаря на въпроси, свързани със зимното поддържане и подготовка в област Смолян.