Заключителна среща по проект

05 Ноември 2014, 972 прочита

На 31 октомври 2014 г. екип от Областна администрация Смолян участва в заключителна среща по проект „Съвместна туристическа инициатива” /„Joint Tourism Initiative Targeting Heritage”-JTI-TARGET/, в гр. Александруполис, РГърция.
Събитието, под надслов „Съвременни технологии в полза на туризма”, бе открито от г-н Георгиос Павлидис, който подчерта своето задоволство от реализираните резултати, и изрази желание за надграждане на постигнатите връзки, с приоритетно развитие на туризма в общия за нас регион. Други партньори по проекта са Областна администрация Кърджали и Областна администрация Хасково, като водещ е Региона на Източна Македония и Тракия. На срещата, освен партньорските екипи, участваха и множество международни участници, работещи в сферата на туризма.
Проект JTI-TARGET, е по Приоритетна ос 1 - Качество на живот, по Програмата за Европейско териториално сътрудничество „Гърция – България 2007-2013”, и се концентрира върху съвместната промоция на общото културно наследство в региона на Източна Македония и Тракия, Хасково, Кърджали и Смолян, и има за цел да подобри туристическата привлекателност на региона, като се инвестира в нови технологии на територията на цялата партньорска област, чрез създаване на обща визия за територия, която има сходни характеристики и предизвикателства, и може да бъде конкурентна с възможностите си пред други региони.