Областният управител откри регионалния форум „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот”

06 Ноември 2014, 1072 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов откри регионалният форум „Място и роля на народните читалища в Националната стратегия за учене през целия живот”, организиран от РЕКИЦ „Читалища”- област Смолян със съдействието на Министерство на културата. „Радостен съм да се срещна с Вас - читалищни дейци, с изключителната и възрожденска традиция, която вече повече от век шества из българските земи и носи просвещение, светлина и дух, и отстоява устоите на българската народност” каза в приветствието си областният управител. Обръщайки се към историческото минало, той припомни създаването на първите български светски училища в Родопите, в началото на 19 век, в селата Павелско и Широка лъка, което се случва само година по-късно- през 1832 г., след като първото такова школо отваря врати в софийското село Драгалевци. „Този факт е многозначителен преди всичко с основаната на висок патриотизъм и дух традиция, съхранила през вековете необходимостта да се търси упование в това, което води народите напред – в науката и просвещението.” Инж. Кръстанов отбеляза също, че в днешно време българските културни институции са тези, които широко отварят своите врати за всички, които искат да притежават дух и поглед в бъдещето. Той изтъкна и съществената роля на държавната политика на субсидиране на българските читалища, която през последните години дава своя реален резултат. „Това е едно достояние на цялата културна общественост, а именно през държавния бюджет да се подпомагат читалищата, за да могат те да осъществяват своята народополезна и патриотична дейност” каза в заключение областният управител. От своя страна, организаторът на събитието и ръководител на РЕКИЦ „Читалища”-Смолян Недялка Мачокова изказа своята благодарност към областният управител за съдействието и подкрепата, оказани при решаването на редица проблеми.
При откриване на форума с музикално приветствие се включиха и самодейците от смесения хор при НЧ „Алеко Константинов”, с. Павелско.
По време на семинара работещите в народните читалища бяха запознати с приоритетите и дейностите, заложени в Националната стратегия за учене през целия живот и конкретно за развитие на потенциала на читалищата в областта на неформалното и самостоятелно учене. Една от задачите на тази стратегия е да се привлекат колкото се може повече хора, и то от различни възрасти, да увеличат своите знания, умения и компетентности. Именно тук ключова роля изиграват читалищата и техните многообразни форми на обучение. Бяха представени и водещи практики от дейността на читалищата, успешни форми за учене през целия живот, осъществени в сътрудничество с други институции. Разшириха се параметрите на стратегическите партньорства при реализиране на краткосрочни и дългосрочни дейности в две основни направления: Реализиране на регионална асамблея и Дейности за иницииране на неформално обучение.
В работата на форума участваха д-р Силва Хачерян, държавен експерт при Министерство на културата, представители на областна и общинска администрация, на читалищната мрежа от област Смолян, организации и институции, работещи в областта на образованието и културата.