Областният управител проведе работна среща в Регионална дирекция по горите-Смолян за осигуряване безопасността на движението през зимния сезон

07 Ноември 2014, 1033 прочита

Областният управител инж. Димитър Кръстанов проведе работна среща с ръководствата и представители на институции за осигуряване безопасността на движението по Републиканска пътна мрежа през зимния сезон. Домакин на срещата бе Регионална дирекция по горите-Смолян, а участие в нея взеха представители на Областно пътно управление, Районните пътни служби, Държавните горски стопанства и председатели на Горовладелски производителни кооперации от региона.
Областният управител направи кратък обзор на пътната обстановка след влошените метереологични условия през изминалата седмица, вследствие на които паднаха голям брой дървета, застрашаващи живота и здравето на преминаващите по републиканската пътна мрежа. Той поиска съдействие от отделните институции дървесината по основните пътни артерии да бъде усвоена и те да бъдат разчистени за осъществяване на нормалното движение. Инж. Кръстанов постави и друг важен въпрос, свързан със сервитутите на високоволтовите въздушни линии 20 kV и 110 kV, които на места са се оказали недостатъчни като разстояние, за да предпазят проводниците на междустълбията от върховете на падащи дървета.
В хода на срещата се набелязаха конкретни дейности и се уточни процедурата по превантивно отстраняване на пречупените и надвиснали клони и дървета в сервитута на Републиканската пътна мрежа. Бяха обсъдени и редица проблеми, свързани с нормативната уредба, касаеща горите и тяхното стопанисване.
В срок до 15 ноември ангажираните институции следва да осъществят дейностите по обезопасяване на активните ленти за движение по основните пътни връзки.