Областният управител свика на заседание отговорните институции във връзка с подготовката за зимния сезон

07 Ноември 2014, 979 прочита

Областният управител на област Смолян инж. Димитър Кръстанов свика на заседание отговорните институции във връзка с подготовката за зимния сезон и с цел предприемане на превантивни мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата, снабдяването и услугите при евентуална усложнена зимна обстановка. На него присъстваха кметовете на общини, ръководители и представители на териториалните структури, ръководители и представители на „ЕВН България ” ЕАД, МЕПР-Смолян Енергиен системен оператор ЕАД, БЧК и Планинска спасителна служба.
Представителите на общините и институциите докладваха за готовността си за посрещане на зимния сезон и за създадената организация за действия при евентуална усложнена зимна обстановка. Като цяло общините декларираха готовност за посрещане на зимата. В повечето от тях необходимата техника и материали за опесъчаване са осигурени, публичните сгради са снабдени с горива, сключени са и договорите за зимно поддържане на пътищата. В много малка част от общините тези задачи са в процес на финализиране. Наред с това, всички общини се обединиха около два основни проблема, които стоят пред тях за разрешаване. Първият – свързан с липсата, все още, на хора по Програмата за временна заетост, които се наемат за опесъчаване на пътищата през зимата или за осъществяване на т.нар. аварийни дейности. И вторият проблем, останал нерешен през годините, са недостатъчните средства за зимно поддържане на планинските общини. В тази връзка, Областният управител изрази мнение, че поне с 15 до 20% следва да се повиши субсидията на Родопските общини през зимата. Той изтъкна необходимостта от подобряване достъпа на гражданите през туристическия сезон и осигуряване безопасносттта на пътното движение, предвид засилващите се обилни снеговалежи през годините. Инж. Кръстанов заяви, че оценките и изводите от днешното заседание, включително и необходимостта от увеличаване субсидирането на общините през зимата ще бъдат включени в докладна записка, която ще бъде предоставена на вниманието на министър-председателя на РБ. По отношение на неразплатените сметки на общините за минали периоди към снегопочистващите фирми, единствено община Борино декларира, че няма такива финансови задължения.
Ръководителите и представителите на всички институции, имащи отношение към зимното поддържане на пътищата и справянето с възникнали критични ситуации през зимния период, също декларираха готовност за оказване съдействие на общините. Като рисков район през зимния сезон се очерта най-вече прохода Превала, попадащ в обхвата на Лот 27 и за който все още тече съдебна процедура. Поради това пътят е силно компрометиран и според Областно пътно управление това ще затруднява и самото снегопочистване на прохода. От ОПУ препоръчаха на водачите на МПС по възможност да избягват преминаването му и да минават през к.к. Пампорово. Директорът на ОПУ-Смолян апелира към общините да направят преглед на пътните участъци с течове, които през зимата могат да доведат до сериозни обледенявания на пътя. А от РД „ПБЗН”призоваха обищините да актуализират списъците на бременните, водещи се на диспансерен отчет в АГ кабинетите и графика за хемодиализа на болните от съответната община.
Единствена препоръка, в края на заседанието, Областният управител отправи към представителя на „ЕВН България ”, предвид липсата на ток в редица населени места в област Смолян следствие на обилния снеговалеж през изминалата седмица. Инж. Кръстанов препоръча на ръководството на дружеството да предприеме системни мерки за повишаване устойчивостта на електрическата мрежа и системи във високопланинските райони.
След заседанието областният управител даде брифинг и отговаря на журналистически въпроси по темата.