Предстои провеждане на пресконференция на Областния управител

11 Ноември 2014, 1013 прочита

На 12 ноември 2014 г. от 13.30 часа в зала 115 в Областна администрация-Смолян ще се проведе заключителна пресконференция по проект с наименование „Със знания нови - за успехи сме готови”, по Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”.
Областният управител инж. Димитър Кръстанов ще даде информация за резултатите от проекта, реализираните дейности и постигнатите цели.
Водеща организация по проекта е Областна администрация Смолян.