Одобрени са допълнителни трансфери в размер на 1 907 892 лв. по бюджетите на общините в област Смолян за изпълнение на дейности за овладяване на последиците от бедствия

14 Ноември 2014, 1132 прочита

С Постановление № 367 от 6 ноември 2014 г., публикувано в Държавен вестник, бр. 94/14.11.2014 г., Министерски съвет одобри допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет за 2014 г. в размер на 19 910 247 лв. за изпълнение на проекти/дейности за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия. 19 015 938 лв. от общата сума ще бъде трансферирана по бюджетите на общините в страната.
За област Смолян отпуснатите средства са в размер на 1 907 892 лв. за осем от десетте общини. Разпределението е както следва:
1.Община Баните – 231 257 лв., които ще бъдат разходвани за възстановяване на подпорна стена и банкети на пътя Баните-Вишнево; изграждане на плочест водосток на р. Тикла на пътя с. Давидково-с. Дебеляново; възстановяване на подпорна стена в махала „Перунска”, с. Стърница; както и осъществяване на разходи за овладяване на бедствено положение от интензивни валежи и активизиране на свлачищни процеси;
2.Община Борино – 274 437 лв., които ще отидат за допълнително финансиране на извършените разходи за разчистване на път ІV.19772 – Тешел-Ягодина от паднала скална маса, както и за укрепване на път ІV-19772 – Тешел-Буйново чрез изграждане на подпорна стена;
3.Община Девин получава 349 377 лв.възстановяване на подпорна стена зад училище „Хр. Ботев” на с. Лясково и възстановяване на подпорна стена в същото населено място;
4.Община Доспат – 381 325 лв., които ще бъдат разходвани за три проекта, а именно: възстановяване на мост на р. Доспатска по пътя с. Бръщен-с. Ваклиново; укрепване на подпорна стена на ул. „Ал. Стамболийски” в Доспат; възстановяване на две улици в града за изпълнение на асфалтови работи и извършване на аварийни разходи за възстановяване проходимостта на пътната мрежа в селата Црънча, Бръщен, Късак, Любча и гр. Доспат;
5.Община Златоград – 79 264 лв., които ще бъдат оползотворени за изграждане на водосток на ул. „Виктор Юго” в града;
6.Община Рудозем ще изпълни два проекта с трансферираните по бюджета й 254 136 лв. Те ще бъдат насочени за укрепване на ул. „Еделвайс” в с.Чепинци и за възстановяване на подпорна стена в селата Пловдивци и Корита;
7.Община Смолян – 188 661 лв. Средствата ще бъдат използвани за разходи за епизоотични мероприятия по ликвидиране на огнище на болестта „Син език” по домашните животни; възстановяване на подпорна стена на ул. „Чершийска” в с. Ш. Лъка; Ограничаване на свлачищни процеси между ул. Паисий Хилендарски” и „Острица” в Смолян; Аварийни разходи за въстановяване проходимостта на общински пътища в селата Мугла, Виево, Кутел и Петково; възстановяване на мостово съоръжение на пътя с. Широка Лъка-местността „Горски дол”.
8.Община Чепеларе – 149 435 лв., които ще бъдат разходвани за реконструкция на водосток и канал на ул. „Добри Чинтулов” в града.