ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ ПО СЛУЧАЙ 21 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА ХРИСТИЯНСКОТО СЕМЕЙСТВО

21 Ноември 2014, 976 прочита

Уважаеми съграждани,

Приемете моите най-искрени благопожелания за мир и любов във вашите семейства по повод 21 ноември - Денят на християнското семейство! Нека огнището на най-чистата ни любов към близките да пламти вечно в душите ни и никога да не забравяме, че в семейството са устоите, върху които се крепи нашето развитие, благополучие и нравственост. Почти целият ни живот е изживян в контекста на семейството. Именно в неговото лоно ние получаваме нашите първи преживявания на любов от нашите родители. Тази любов оформя нашия характер. Без значение каква позиция имаме в обществото, какво ниво на образование, богатства или слава – семейството е това, което създава средата на постоянни взаимоотношения, грижа и дори мотив за развитие. Семейството е както училище на любовта, така и училище за етика и морал и източник на нашите най-съкровенни стойности. Ето защо от здравината и устойчивостта на семейството зависят здравината и устойчивостта на обществото и държавата. Възпитавайки децата си в Христовите истини, всяко семейство ще може да изгради личности, духовно и телесно здрави, годни да бъдат творци на нов живот.
Пожелавам на всички хармония в дома и семейството, да черпите с шепи от обичта на близките си и да я раздавате двойно повече! Да са живи и здрави децата ни и да бъдат наша радост и гордост!

Честит Ден на християнското семейство!

С уважение:
ИНЖ. ДИМИТЪР КРЪСТАНОВ
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ СМОЛЯН