Семинар за енергийната ефективност се проведе днес в Областна администрация

14 Февруари 2008, 2157 прочита

Семинар на тема „Вечната зелена енергия – предизвикателствата пред публично-частното партньорство” се проведе в Областна администрация днес.
Обучението е организирано от Българска стопанска камара и „Ерато холдинг” АД под егидата на областния управител д-р Петър Фиданов.
Целите на семинара са свързани с постигане на сътрудничество между общини, администрации, експерти, служители, граждани, бизнесмени за по-висока степен на децентрализирано енергоснабдяване, отдавайки предпочитание на възобновяемите източници на енергии.
Бяха разгледани следните теми: „Микроенергетика и енергийна ефективност – състезанието на 21-ви век”, „Комплексна реализация на проекти за енергийно оползотворяване на дървесна биомаса и енергийна ефективност в публичен и частен сектор”, „Публично-частно партньорство за реализация на проекти и инструменти за създаване на устойчиви енергийни общности” и „Проекти за енергийно оползотворяване на биомасата – примери за успешни практики”. Всички презентации ще бъдат качени на сайта на Областна администрация.
В семинара участваха представители на общини, Областна администрация, фирми, неправителствени организации, учебни заведения, регионални структури.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
14.02.2008 г.