Новите заместник областни управители на Смолян бяха официално представени пред медиите и екипа на Областна админитстрация

04 Декември 2014, 964 прочита

„От днес ние представляваме един екип със споделена отговорност и с позиции, които ще използваме само и единствено в полза на хората от Смолянска област”. Това заяви днес областният управител на Смолян Недялко Славов на официалното представяне пред медиите и екипа на Областна администрация на двамата нови заместник управители – г-н Адриан Петров и г-н Зарко Маринов.
Зарко Маринов е роден на 26 май 1964 г. в с. Баните, обл. Смолян. Магистър е по специалността „Българска филология”, придобита във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. От май 1993 г. до настоящия момент е бил издател и главен редактор на в. „Отзвук”. Семеен с три деца. „Голямата цел, която си поставяме е хората в Смолянски регион да живеят по-добре и ще използваме всички възможности проблемите на региона да бъдат включени в дневния ред на българското правителство” каза Зарко Маринов и допълни, че екипа изцяло залага на прозрачност и откритост. Ресорите, които поема той са „Образование и наука”, „Здравеопазване”, „Земеделие, гори и екология”, „Защита на потребителите”, „Обществен ред и превенция на корупцията”, „Административно и информационно обслужване”, „Отбранително-мобилизационна подготовка”.
Адриан Петров е роден на 14 септември 1963 г. Има придобита степен „Бакалавър” по специалността „Физика” от ПУ „Паисий Хилендарски”. В момента защитава магистратура „Мениджмънт в сценичните изкуства” в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов”. До момента е изпълнявал длъжноста директор и главен художествен ръководител на ФА „Родопа”. Също семеен с три деца. Г-н Петров бе категоричен, че усърдно ще работи за утвърждаване авторитета на Областна администрация като институция. Едновременно с това той ще концентрира усилия и в сферата на културата.
Негови ресори стават „Култура”, „Етнически, интеграционни и демографски въпроси”, „Социални дейности и въпроси, свързани сбезработицата”, „Туризъм, спорт и младежки дейности”, „Транспорт, съобщения и енергетика”.
Областният управител Недялко Славов пряко ще наблюдава дейността в направленията „Управление и разпореждане с държавна собственост”, „Финанси, бюджет и човешки ресурси”, „Превенция на риска, бедствия и аварии”, „Регионално развитие и международно сътрудничество”.