Ръководството на Областна адаминистрация участва в среща-дискусия за акредитация на специалности в Технически колеж- Смолян

05 Декември 2014, 903 прочита

Областният управител Недялко Славов и неговия заместник Зарко Маринов участваха днес в среща-дискусия за акредитация на професионално направление 5.1 Машинно инженерство със специалностите „Машиностроителна техника и технологии” и „Автомобилна техника” в Технически колеж- Смолян. Участие взе и зам. кмета на община Смолян Марин Захариев. Срещата се откри от ръководителя на експертната група от Националната агенция за оценяване и акредитация- София доц. д-р Красимир Калев.
В обръщението си областният управител наблегна на добрата връзка между бизнес и образование като една много добра практика, водеща до значително по-добро планиране нуждите от кадри на бизнеса, реализирани специалисти с добра квалификация и ефективно университетско образование. Той отчете, че Колежът разполага с добра материална база и висококвалифициран преподавателски колектив, което е предпоставка за високо качество на образованието и добро ниво на подготовка на бъдещите студенти. Според Славов, Техническия колеж в град Смолян изпълнява и много важна социална функция - задържа младите хора в региона и предпазва планината от обезлюдяване.
В края на срещата зам. областния управител Зарко Маринов се обърна към ръководството на Технически колеж и предложи, в рамките на своите правомощия, съдействие и подкрепа за развитие на висшето учебно заведение и разширяване на неговите мащаби, което за в бъдеще да произвежда не само кадри с образователно – квалификационна степен “бакалавър”, но и с професионална квалификация “инженер”.
Отношение по акредитацията на двете специалности взеха и представители на водещи предприятия от Смолян – „Костал“, „Арексим Инженеринг”, „Фесто”, „Гамакабел”, Инфотех- Пловдив, „Електроразпределение”, „Мрежи високо напрежение”, Българска телекомуникационна компания, Завод за металорежещи машини, Завод за електромеханични елементи, „Райфис” и др.