Проведе се работна среща за зимното поддържане на Републиканската пътна мрежа в област Смолян

08 Декември 2014, 996 прочита

Днес в Областна администрация- Смолян се проведе втора работна среща във връзка със зимното поддържане на Републиканската пътна мрежа в област Смолян. На срещата участие взеха ръководителите на ОПУ- Смолян, РД „ПБЗН”- Смолян, РД „Автомобилна администрация” и представители на ОД на МВР- Смолян и сектор „Пътна полиция”. От страна на фирмата-изпълнител на зимното поддържане ДЗЗД „СМОЛЯН-ЮГ” участваха инж. Митко Берберов и Янко Куманов.
Директорът на Областно пътно управление- Смолян инж. Костадинка Миланова направи обзор на състоянието на пътната мрежа в областта, като изтъкна сравнително добрата подготовка за зимния сезон. Тя очерта като проблемни единствено пътните участъци по Лот 27. Инж. Миланова напомни, че срокът за доставяне на 60 % от необходимите материали от сол и пясък е до 20 декември. Над 80 % от наличната снегопочистваща техника е осигурена за всички райони от областта. След съгласуване на оперативния план на фирмата-изпълнител с ОПУ, РД „ПБЗН” и сектор „Пътна полиция”, ще се издаде заповед за проверка на тази техника, което ще стане до няколко дни. Всички институции декларираха пълна готовност за съдействие и подкрепа в рамките на техните правомощия. От фирмата-изпълнител също заявиха готовност за поддържането и почистването на пътната мрежа.
Стана ясно, че проблем отново може да възникне с опасно надвиснали дървета в сервитута на пътя. Всички участници се обединиха около тезата, че в тази връзка са необходими промени в нормативната уредба за осигуряване на безопасна сервитутна зона.