Комисия ще осъществява контрол на общините и териториалните структури за работа при зимни условия

09 Декември 2014, 961 прочита

С цел предприемане на превантивни мерки за осигуряване нормалното функциониране на инфраструктурата, снабдяването и услугите за населението, областният управител Недялко Славов издаде заповед за съставяне на Комисия за осъществяване на контрол за готовността на общините, кметствата, териториалните структури на министерствата и ведомствата за работа при зимни условия на територията на област Смолян за работа при зимни условия на територията на област Смолян. Председател на комисията е заместник-областния управител Адриан Петров.
Комисията ще осъществява текущ и превантивен контрол чрез извършване на физически и документални проверки през зимния сезон 2014 г. – 2015 г.