Областна администрация-Смолян успешно приключи проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища с цел интегриране на Югоизточна Европа" ACROSSEE

09 Декември 2014, 1023 прочита

В периода 04-05 декември 2014 г. във Виена, Австрия се проведе заключителна конференция по проект "Подобрена достъпност на трансграничните пътища, с цел интегриране на Югоизточна Европа", с Акроним: ACROSSEE. Участие в заключителна срещата взе Жасмина Бошнакова, член на екипа на проекта. Водещ партньор по проекта е Централноевропейска инициатива- Италия. Областна администрация- Смолян е eдинствения български партньор по проекта.
На конференцията се представиха окончателните резултати по проекта – наличните данни от разработения Транспортен модел, както и допринасянето на модела за разширяването към Западните Балкани – проблеми и предложения. Направи се оценка за развитието на транспортната инфраструктурата през периода 2007-2013 год. и се изготви Доклад за развитието на транспортната инфраструктура през периода 2014-2020 год. По-рано през месец октомври в Брюксел, Белгия в Европейския парламент на сесия бяха представени предварителните резултати по проекта.
По проекта от страна на Областна администрация се монтирана „Информационна система за мониторинг на трафика на автомобили на ГКПП Златоград. Системата за мониторинг на трафика осигурява систематично, продължително и периодично събиране на информация за интензивността на преминаване на различните типове моторни превозни средства (МПС) в двете посоки на движение и тяхната времева неравномерност. Събраната информация от системата ще се използва за анализни цели на различни нива – местно, регионално и национално.
До момента ГКПП Златоград не е разполагал с подобно техническо средство, което в реално време да отразява трафика от двете страни на границата. Посредством специализираното оборудване и софтуер ще се реализира едно постоянно наблюдение на трафика. Чрез изготвените доклади и анализи ще се приеме общ транспортен модел за цялата зона на Югоизточна Европа, интегриране с останалата част на ЕС чрез различните видове транспорт.
Проектът ще насърчи институциите и заинтересованите страни за постоянно сътрудничество с цел да се индентифицират и предложат конкретни дейности, които да допринесат за реализацията на Дунавската стратегия, свързването на Адриатика и Черно море по избрани транспортни коридори, чрез обслужването на операторите на едно гише.
Проектът е финансиран по Оперативна програма за транснационално сътрудничество "Югоизточна Европа 2007 - 2013", приоритетна ос 3: Подобряване на достъпността. Общият бюджет е 3 025 246. 64 евро.
Продължителността на проекта е 24 месеца. Той официално стартира на 1 октомври 2012 г. и продължи до 31 декември 2014. Партньорите са 28: Австрия, за България – Областна администрация Смолян, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения, Албания, Хърватска, Черна гора, Сърбия, Украйна и Белгия.
Сайта по проекта е http://www.acrossee.net/