Зам.-министър Иван Аспарухов ще участва в съвместното заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет на Южен централен район (РКК на ЮЦР)

10 Декември 2014, 856 прочита

Утре в Областна администрация - Смолян ще се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян. Заседанието ще започне в 11.00 часа и ще бъде открито от областния управител на Смолян Недялко Славов, който е председател и на РСР и РКК на ЮЦР.
В заседанието ще участва и зам.-министърът на Регионалното развитие и благоустройството Иван Аспарухов, чийто ресор в министерството е целенасочена политика в слабо развитите региони.
На форума ще бъде представена и обсъдена последващата оценка на Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2007-2013 г., ще бъдат актуализирани членовете на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и оперативните програми, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз 2007-2013 г.
Ще бъдат избрани и представители на РСР на ЮЦР в Комитетите за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от фондовете на ЕС 2014-2020 г.
Заседанието ще бъде открито за медиите.