Актуализираха съставите на няколко съвета

11 Декември 2014, 1022 прочита

На съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район (ЮЦР) в Смолян бяха актуализирани съставите на няколко съвета.
Във връзка със смяната в ръководствата на областните администрации бе променен съставът на самия Регионален съвет за развитие, на комитетите за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка и абсолютно всички оперативни програми, съфинансирани от фондовете на ЕС.
Преди това бе представена последващата оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР за периода 2007-2013 г., изработена от обединение „Екорис – БАКК”.
Представени бяха също и тенденции в развитието на всички региони в страната и съответно ЮЦР спрямо тях.
Презентация се състоя и по проект с акроним „GREENINFRANET” - Мрежа за познание и опит в областта на зелената инфраструктура, проект по програмата за междурегионално сътрудничество INTERREG IV C.