Проблеми на общините бяха дискутирани днес в Областна администрация – Смолян

12 Декември 2014, 1200 прочита

Днес в Областна администрация – Смолян се проведе работна среща с кметовете на общини в областта, на която бяха дискутирани най-належащите проблеми пред местната власт. Участие взеха кметовете на Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Рудозем и Чепеларе, зам. кметовете на Смолян и Баните, представители на община Неделино и на областната администрация.
В приветствието си областният управител Недялко Славов наблегна на необходимостта от обединяване на усилията на всички институции в една посока за подобряване на административните услуги за населението, осигуряване на постоянна заетост, повишаване благосъстоянието на гражданите и качеството на живот в областта. Той благодари на кметовете за тяхната готовност за ползотворно сътрудничество и заяви, че в своята работа не ще дели общините на свои и чужди по какъвто и да е признак.
В срещата взеха участие и зам.-областните управители Зарко Маринов и Адриан Петров. Те представиха своите ангажименти по ресори, като акцентираха върху подобряване комуникацията между админrстрацията и населението, повишаване на прозрачността, провеждане на активна политика в областта на здравеопазването и образованието и други. Заместникът Адриан Петров лансира виждането си за създаването на Регионален културен център за пълноценно използване на сградата, в която се помещава Родопския драматичен театър, с участието на всички общини.
Най-тежкия проблем на местните управници отново са финансите. Общините Девин, Смолян, Чепеларе и Рудозем са принудени да работят със запорирани от съдебни изпълнители банкови сметки. Остро бе поставен въпросът за корекция на методиката за изравнителните субсидии, която в този си вариант води особено по-малките общини до тежък структурен дефицит. Средствата, които превежда МФ за делегираните от държавата дейности са недостатъчни, за което се извършва непрекъснато допълнително дофинансиране. Предложи се да се инициират законодателни промени, чрез които държавата да бъде гарант за вземанията на кредиторите, които блокират общинските банкови сметки и правят опис за разпродажба на имущество.
На срещата се обсъдиха още въпроси за участието по международни програми, извеждането на приоритетни за всяка една община проекти, работата по „Бедствия и аварии” и др.
Постъпиха оплаквания от дейността на определени контролни органи.