Министър Десислава Танева: Ролята на държавата в горския сектор е да осигури равнопоставеност на бизнеса

19 Декември 2014, 1052 прочита

„Иска ми се всичко, което се случва в горския сектор да почива на принципи. За съжаление в момента държавното управление на сектора не се ползва с добра обществена подкрепа. Затова, доколкото зависи от мен, ще насочим усилия това да се промени”. Това заяви на среща с представители на горския сектор в Смолян министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Тя изтъкна, че нейна лична цел ще бъде подобряване състоянието на сектора, като най-напред се осигури равен достъп на бизнеса до работата, която се възлага от горските предприятия. „Трябва да се общува с бизнеса и с всички от горския сектор, така че да се получи добра обществена подкрепа, такава каквато в момента липсва” подчерта министър Танева. Според нея частния сектор трябва да има дългосрочност и да стане устойчив, защото създава доходи, заетост и продукт за държавата.
На срещата, която продължи до късно вечерта, бяха поставени редица въпроси и проблеми, касаещи сектора. Някои от тях бяха свързани с достъпа до горските територии и за поддържането на горската инфраструктура, разрешителните за ловуване и др.