Кметовете на общини от област Смолян бяха запознати с проблемите при управлението на Програмата за развитие на селските райони

19 Декември 2014, 1122 прочита

Министър Десислава Танева и експерти от Министерство на земеделието и храните представиха на работна среща пред кметове и представители на общини от област Смолян някои новости по Програмата за развитие на селските райони за плановия период 2014-2020 г. Те ги запознаха и с проблемите при спазване на европейските правила при управлението на програмата, както и с наложените корекции по нея. Стана ясно, че програмата е договорена почти на 100%, но към момента по нея има четири процедури, по които се иска финансова корекция. Министър Танева подчерта, че по-голямата част от тези корекции са свързани с прилагането и спазването на правилата при общинските мерки.
На срещата обстойно бе представена и мярка 7 по ПРСР „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”. Тя ще се прилага на територията на 231 общини. В област Смолян допустими за подпомагане са общините Баните, Борино, Девин, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем и Чепеларе. По различните подмерки за подпомагане могат да кандидатстват общини от селски райони, ЮЛ с нестопанска цел, ВиК оператори и читалища, местни поделения на вероизповееданията
По програмата се предвиждат близо 638 млн. евро инвестиции за селските общини.