Недялко Славов: Още тази година може да се рехабилитират пътищата по лот 27

12 Януари 2015, 1012 прочита

Има вече решение на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата (БТТП) за трите участъка от лот 27, и то е в полза на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ), съобщи областният управител Недялко Славов, който при встъпването си в длъжност преди малко повече от месец обяви решението на проблема за свой основен приоритет. Решението е постановено на закрито заседание, без участието на страните, на 5 януари 2015 г.
Исковата молба срещу АПИ бе подадена от "Пътстрой" ООД - Стара Загора, и "Инжстройинженеринг" - Варна", участници в консорциум "Родопи - СЗВ - 2011". А причината е, че АПИ прекрати договора с въпросния консорциум за изпълнение на обществена поръчка за строителство на обект "Лот 27 Рехабилитация на път ІІІ-966 Смолян-Михалково-Кричим от км 17+600 до км 20+100 и от км 22+490 до км 26+490, път ІІІ-8641 Пампорово (Смолян-Стойките) от км 0+000 до км 11+350.73 и път ІІІ-8681 Рудозем-Смилян от км 0+000 до км 8+431, с обща дължина 26,282 км.
Производството е прекратено поради недопустимост на иска, с който от консорциума претендират, че АПИ е нямала право да прекрати договора за възлагане на обществената поръчка. Не им е била призната претенцията, че срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е продължен със 110 дни поради наличие на причини, за които изпълнителят не носи отговорност. Останала е непризната претенцията му, че не дължи договорна мораторна неустойка поради виновно съпричиняване на забавата от кредитора.
Отхвърлен е като цяло искът на консорциума срещу АПИ по всички пунктове, които ищецът е посочил. В това число е отхвърлен като неоснователен искът, че изпълнителят не дължи неустойка за забавено изпълнение в размер на 439 530 лв. по договора за възлагане, че не дължи на ответника връщане на сумата от 1 356 686,29 лв., която е авансово заплатена от АПИ.
Фирмата "Пътстрой" ООД е осъдена да заплати 159 714,20 лв. обезщетение за понесени вреди във връзка с разваляне на договора и още 54 155 лв. арбитражни разноски и разходи за процесуална защита по арбитражното дело.
Решението е окончателно, задължително и подлежи на принудително изпълнение съгласно чл. 41, ал. 3 от Закона за международния търговски арбитраж.
"Много съм обнадежден от това решение на Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. То дава шанс на Агенция "Пътна инфраструктура" да довърши започнатата втора процедура по възлагане на лот 27 и да се усвоят отпуснатите за трите участъка средства по Оперативна програма "Регионално развитие", коментира областният управител на Смолян Недялко Славов.