Съобщение

16 Януари 2015, 1016 прочита


На 19 януари 2015 г. (понеделник), от 13,00 часа в зала 201 на Областна администрация – Смолян ще се проведе среща за представяне и обсъждане на становища на заинтересованите страни и компетентните институции във връзка с изграждането на Централа за производство на електрическа енергия от биомаса в кв. Устово, гр. Смолян.
На срещата са поканени да вземат участие – Инициативен комитет, Народни представители, Инвеститор – „БАРА ГРУП” ЕООД, Община Смолян, РИОСВ – Смолян, РЗИ – Смолян, РДНСК – Пловдив и РО НСК – Смолян, РД ПБЗН – Смолян, „ВиК” ЕООД – Смолян, РДГ – Смолян и ЮЦДП – Смолян.
Поради големия обществен интерес каним на срещата представителите на медиите.