Областният управител Недялко Славов: Ще следя институциите дали осигуряват безопасна работа на ТЕЦ-а в Устово

19 Януари 2015, 1008 прочита

Днес, 19 януари, по покана на областния управител Недялко Славов бе проведена среща за представяне и обсъждане на становища във връзка с изграждане на централа за производство на електрическа енергия в биомаса в кв. “Устово”, гр. Смолян. На срещата присъстваха представители на Инициативния комитет за защита на интересите на кв. Устово, много жители на кв. Устово, представители от инвеститора ”БАРА ГРУП”, представлявано от управителя Димитър Димитров, Александър Керацинов, Андрей Бъчваров - управляващ проекта и председател на Българската асоциация за биомаса. Участие взеха и всички поканени ръководители и експерти на органите на местната и държавна власт Община Смолян, РИОСВ, РЗИ, РДНСК ЮЦР, РО НСК, РД ПБЗН, “ВИК” ЕООД, РДГ и ЮЦДП, както и народният представител Дора Янкова.
Областият управител Недялко Славов призова участниците в срещата да търсят диалог и да се гледа напред, а не да се търсят проблеми в миналото. Доц. Христо Гиневски - председател на Инициативния комитет, представи исканията и притесненията на гражданите относно изграждането на централата в кв. Устово. Гиневски поиска отговорните институции да поемат гаранции, че централата за производство на електрическа енергия от биомаса няма да замърсява околната среда и няма да бъде опасна за живота и здравето на хората. Всички ръководителите на институциите обявиха, че в техните ведомства са спазени всички нормативни изисквания по действащото законодателство по отношение на разрешението за строителство и издадено решение по ОВОС. Голяма част от въпросите бяха по отношение на мониторинга на централата след въвеждането й в експлоатация и доколко той ще отразява реално вредните емиисии. Директорът на РИОСВ Ема Енева пое ангажимент да се извършва текущ, планов и извънреден контрол и при нарушения, ако има такива, да има санкции, включително и затваряне на централата. Андрей Бъчваров се ангажира от името на инвеститора информационно табло и онлайн система, която ще предоставя информация на реалния режим на работа на централата.
Според зам.-областния управител Зарко Маринов, който е ръководител на работна група в областната администрация по казуса „ТЕЦ – Устово”, липсата на доверие в работата на някои държавни институции в Смолян, и липсата на прозрачност е довела до напрежението и протестите на устовци.
Областният управител Недялко Славов заяви, че се ангажира да упражни контрол върху държавните органи, за да бъде гарантирана безопасната работа на централата.