Зарко Маринов: Бизнесът ще подкрепи професионалните гимназии в областта

20 Януари 2015, 1404 прочита

Три кръжока по роботика ще финансират индустриалците в техникуми в Смолян, Мадан и Девин.
Днес, 20.01.2015 г., в Областна администрация Смолян се проведоха две работни срещи за предварително обсъждане на предложенията на план–приема за учебната 2015- 2016 г. по направления “Туризъм и строителство” и “Индустрия” с представителите на работодателските организации, индустриалния бизнес, туристическия и строителния бранш. Участие взеха директорите на професионални гимназии в областта, работодатели, работодателски организации, експерти от РИО, сдружения на хотелиери и ресторантьори, Центърът за кариерно ориентиране в гр. Смолян. При откриването на срещите зам.–областният управител Зарко Маринов подчерта, че за областния управител Недялко Славов и за новото ръководство приоритет е професионалното образование и обвързването на средното професионално образование с пазара на труда в областта.
Експертът от РИО – Смолян, инж. Нина Алексиева представи справка за изпълнението на осъществения прием за 2014- 2015 г., с обобщение на внесените предложения за учебната 2015- 2016 г. Директорите и зам. директори на професионалните гимназии в област Смолян представиха своите предложения и становища. Мнения и отношения по темата изказаха Кирил Асенов – собственик на “Арексим Инжeнеринг”, Мартин Сикора – изпълнителен директор на “Костал – България”, Сергей Атанасов – изпълнителен директор на “Горубсо” – Мадан, Кремен и Мирен Красин - управители на ‘Красин” ЕООД, инж. Недко Пашамов – председател на “Регионална занаятчийска камара”- Смолян, Спиро Чавдаров- управител на “Дюлгер” ООД, Владимир Кехайов - управител на "Крис МТ" Мадан, Александър Митушев – управител на “Бултекс” ЕООД - Златоград, Георги Пампоров – изпълнителен директор на Регионалната туристическа асоциация “Родопи”, Владимир Солаков - Сдружение на хотелиерите в гр. Девин и др.
Основният въпрос е как да се повиши информираността на учениците и техните родители за възможностите за обучение в определена професия и предимствата, които тя дава за реализация на пазара на труда. Дискутира се и това как професионалното образование да стане по привлекателно за младите хора, предвид по-високите технически познания и усилия, които трябва да се положат за неговото завършване. Работодателите декларираха своето пълно съдействие на РИО – Смолян и професионалните гимназии, като се ангажираха да предоставят бази за провеждане на ученически практики, откриването на кръжоци в областта на техниката и провеждането на съвместни инициативи и изяви за популяризиране на дадена професия.
Асенов и Сикора декларираха подкрепата си за развитие не само на професионалната гимназия по техника и технологии в Смолян, но и тези в Мадан и Девин. Готови сме да закупим оборудване и да обзаведем три кръжока по роботика, насреща сме за всякакви инициативи, които повишават интереса на децата към техниката и математиката, добави той. „Смолян ще стане един то промишлените центрове на България, и сега и в бъдеще ще имаме нужда от подготвени кадри. В момента в „Арексим” и „Костал” се произвеждат детайли за автомобилната индустрия, включително и за най-престижните марки като „Порше”, каза още Асенов.
Преставителите на Строителната камара Спиро Чавдаров, Кремен Красин и Владимир Кехайов заявиха пълна подкрепа да се запази обучението по строителство в обединената вече гимназия по туризъм и строителство "Н. Вапцаров" в Смолян, тъй като там е останала само една паралелка с 11 ученици.
Зам.–областният Маринов постави въпроса за недостатъчното чуждоезиково обучение в професионалните гимназии и особено в тези, които обучават кадри в сферата на туризма. В тази връзка той настоя да бъде намерена възможност за прием след завършен 7 клас в професионалните гимназии по туризъм.
Маринов подкрепи идеята на Георги Пампоров да бъде изготвена комуникационна стратегия за професионалното образование, в чието създаване предложи да се включат Центърът за кариерно ориентиране в Смолян, РИО на МОН и областната администрация, и която да ориентира учениците и техните родители в избора на подходящо професионално учебно заведение. Държавният план-прием за област Смолян по професии и паралелки за учебната 2015-2016 г. предстои да бъде приет на заседание на Комисията по заетост към Регионалния съвет за развитие на 30.01.2015 г.