Съобщение 22.01.2015 г

22 Януари 2015, 928 прочита

Предвид обществената значимост и с цел по – голяма прозрачност Ви предоставяме аудио-записа от проведената среща на 19 януари 2015г. във връзка с изграждането на Централа за производство на електрическа енергия от биомаса в кв. Устово, гр. Смолян. На срещата участие взеха представители на Инициативния комитет за защита на интересите на кв. Устово, много жители на кв. Устово, всички поканени ръководители и експерти на органите на местната и държавна власт Община Смолян, РИОСВ, РЗИ, РДНСК ЮЦР, РО НСК, РД ПБЗН, “ВИК” ЕООД, РДГ и ЮЦДП, и народният представител Дора Янкова.

Записът е достъпен тук

Протоколът може да бъде изтеглен от тук.