Заделени са 1.2 млн. за училищни проекти за кампанията “За чиста околна среда - 2015 година”

26 Януари 2015, 1003 прочита

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева обяви финансовите параметри и условията за участие в ежегодната национална кампания “За чиста околна среда - 2015” на тема “Обичам природата – и аз участвам”, съобщиха експерти по регионално развитие в Областна администрация – Смолян.
С решение на УС на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) са отпуснати 3.5 млн. лева за кампанията. Тя се провежда от 12 години, като от 2009 година до сега по нея са реализирани 2048 проекта. Участие могат да вземат две групи кандидати. За училища, детски градини и обединени детски комплекси са определени общо 1, 2 млн. лева. Техните проекти могат да бъдат на стойност до 5 000 лева. За втората група - общини и кметства, са заделени 2,3 млн. лв. Ще бъдат финансирани проекти на стойност до 10 000 лева. Целта на кампанията е да се повиши екологичната култура и навлизането на съвременни тенденции в сферата на опазване на околната среда.
Допълнителна информация относно кампанията „За чиста околна среда – 2015 г.” можете да получите от експертите на ПУДООС на тел: 02/9406540, 02/9406062, 02/9406652, както и в сайта на МОСВ.