Областният управител днес изпрати искане до МДААР за осигуряване на финансови средства за почистване на речните корита в Смолянска област

24 Март 2008, 2005 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов днес изпрати до министъра на държавната администрация и административната реформа искане за осигуряване на финансови средства в размер на 1 330 000 лв. Сумата ще бъде използвана за превантивна дейност за осъществяване на нормална проводимост на речните русла /извън населените места/ в Смолянска област и намаляване на вредите от наводнения. Областният управител моли министър Николай Василев за съдействие предложението му да бъде разгледано на заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Парите ще бъдат използвани след извършване на нов оглед и проверка на речните корита. Обектите ще се подредят по приоритетен принцип като се започне от най-опасните места, застрашаващи населението, се казва още в писмото до министър Василев.
Като мотив за отправеното искане областният управител посочва непочистените корита на реките и деретата – станали основна причина за новодненията през 2005-2007г. в редица населени места на областта, също и недостатъчната превантивна дейност преди водните бедствия поради липса на финансиране. Става дума както за непочистените реки и дерета в населените места, за които отговорят общините, така и за реките извън тях, за които отговаря областният управител. Друга причина за исканите средства са характерните през последните 7-8 години за нашата област големи количества наноси в речните русла, които се натрупват от засилени ерозионни процеси в планината.
По указания на вицепремиера и министър на държавната политика при бедствия и аварии Емел Етем и разпореждане на областния управител д-р Петър Фиданов комисия от служители на Областна администрация, „Гражданска защита”- Смолян, Басейнова дирекция, РУГ и РИОСВ извърши проверка на състоянието на речните русла /извън населените места/ в областта през този месец. Писмото до министър Николй Василев е подготвено на базата на резултатите от тази проверка, акцентирайки на критичните участъци от речните корита. Според данните от проверката такива участъци най-много има в община Смолян по реките: Черна, Бяла, Арда, Кременска и Широколъшка. В община Девин - по реките Триградска и Девинска. В община Баните – по река Малка Арда. В община Доспат – по река Чавдарска. В община Борино – по дерето на местността „Извора” и в община Неделино – по река Неделинска.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
24.03.2008 г.