122-ма ученика не достигат, за да се запълнят паралелките в областта

31 Януари 2015, 957 прочита

Има сериозен спад в броя на учениците, завършващи 8-ми клас в Смолянска област. Приключващите основно образование са едва 502, което значи недостиг със 122-ма ученика, за да се запълнят паралелките. Спадът в броя на учениците е най-отчетлив в Смолян, Чепеларе, Златоград и Мадан, което ще бъде най-голямото предизвикателство за следващата учебна година. Това стана ясно по време на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. То се проведе в петък и бе открито от областният управител Недялко Славов, а след това ръководено на заместника му Зарко Маринов.
Завършващите 7-ми клас миналата година са били 904, сега са 806. След 8-ми клас преди една година са завършили 576 ученика, сега предстои да завършат едва 502-ма.
„В разговори с инвеститори на преден план се поставят въпроси, касаещи не толкова прилежащата инфраструктура, колкото липсата на квалифицирана работна ръка. Нашите цели са дългосрочни и с подкрепата си за развитието на професионалното образование ние считаме, че така ще дадем шанс за по-добро бъдеще“, заяви Славов.
Средните училища в областта предлагат за седмокласниците 13 профилирани и 4 професионални паралелки. Осмокласниците могат да кандидатстват в 11 паралелки без профил и 3 с профил. Ще бъдат открити две нови паралелки. ПГ “Христо Ботев” в Златоград ще приема екскурзоводи, а ПГТТ “Христо Ботев” в Смолян – електротехници. Децата със специални образователни потребности могат да се обучат за цветари и озеленители в ПГТТ.
За първи път се въвеждат защитени професии. Това означава, че те ще се сформират и при намален брой ученици, т.е. дори кандидатите да са по-малко, отколкото е нормативът. Защитени ще бъдат специалностите „електротехник“ в ПГТТ; „строителен техник“ в ПГТС „Н. Й. Вапцаров“ - Смолян; и „оператор в производството на облекло“ в ПГ „Васил Левски“ - Доспат.
В пет паралелки ще се предлага задочно обучение: две в ПГТТ – Смолян; една в ПГ „Христо Ботев“ – Златоград; една в ПГ по селско, горско стопанство и туризъм в Чепеларе; и една в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Смолян.
Директорът на дирекция „Регионална служба по заетост“ в Пловдив Мария Георгиева приветства инициативата на областното ръководство преди това заседание да организира среща между представителите на бизнеса и ръководителите на средни училища в Смолян. Като резултат от тези срещи например по предложение на Камарата на строителите в ПГСТ се въвежда половин паралелка „строителен техник“ и половин паралелка „техник-реставратор“. Специалността „електротехник“ пък е предложение на фирма „Красин“.
„Полагаме усилия, за да съответства обучението в професионалните училища на пазара на труда. Приоритет на новото областно ръководство е развитието на професионалното образование, защото то е в много тежко състояние“, коментира Маринов.