Предстоящи събития 04.02 – 08.02.2015 г.

02 Februray 2015, 1319 read(s)

Сряда 04.02.2015 г.
В 10:30 ч. Работна среща във връзка с Националната стратегия за дългосрочна грижа с членовете от звеното за координация, мониторинг и оценка и др. представители на структури, ангажирани със социалните услуги за възрастни.
Петък 06.02.2015 г.
В 14:00 ч. Среща на министъра на отбраната Николай Ненчев с областния управител Недялко Славов, след това среща с кмета на Смолян Николай Мелемов и посещение на 101-я Алпийски батальон.
Събота 07.02.2015 г.
15:00 ч. Министърът на регионалното развитие и благоустройсто Лиляна Павлова ще открие пътя Чепеларе – Соколовци.
18:00 ч. В заседателната зала на община Смолян министър Павлова ще се срещне с кметовете на общини от областта, техни екипи и сдруженията на собствениците, представлявани от домоуправителите във връзка с изпълнението Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Неделя 08.02.2015 г.
Лиляна Павлова ще посети язовир “Пловдивци” .
Програмата може да претърпи корекции и допълнения.