Предстои оценка и анализ на социалните домове за възрастни хора в област Смолян

04 Февруари 2015, 943 прочита


Днес 4.02.2015 г. в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областна стратегия за развитието на социалните услуги.
На заседанието, председателствано от зам.- областният управител Андриян Петров, бе презентирана “Национална стратегия за дългосрочна грижа”. Това е нов стратегически документ, насочен към осигуряване на социални услуги за възрастните хора и хората с увреждания. По думите на координаторите по проект “Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище” на Агенцията за социално подпомагане Мария Чиновска и Йорданка Милушева, целта е да се създават условия предоставените грижи приоритетно да се изнесат от социалните институции и да се реализират в общността, съобразно конкретните потребности. По същество Националната стратегия задава общата рамка за следващия 20 годишен период, през който да бъдат планирани и създадени условия за независим достоен живот на възрастни хора чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа. На срещата стана ясно, че ще бъде извършена оценка и анализ на работата на съществуващите на територията на област Смолян три центъра за предоставяне на грижи от такъв тип – в с. Петково, с. Ровино и с. Фатово, като ще се отчетат условията в тях, възможностите за развитие и желанието на търсещите такива услуги.
Информацията по области ще бъде обобщена на национално ниво. Изводите от изготвения анализ ще бъдат използвани при разработването на новата Областна стратегия за социални услуги за периода 2016-2020 г., която ще бъде съобразена и с ”Националната стратегия за дългосрочна грижа”.
В отворената дискусия бяха поставени редица проблеми в социалната сфера с които зам. – областният управител Андриян Петров се ангажира да бъдат представени на министъра на труда и социалната политика.