Областният управител получи въпросите от Инициативния комитет за защита на интересите в кв. “Устово”

05 Февруари 2015, 978 прочита

Областният управител Недялко Славов днес (5 февруари 2015 г.) изпрати писма до всички институции и дружества, към които Инициативният комитет срещу изграждането на електроцентрала на биомаса на „Бара груп” постави въпроси – РИОСВ, ЮЦДП, РЗИ, РД ПБЗН, Община Смолян, “ВиК” и инвеститорът “БАРА ГРУП”, с искане да отговорят на поставените въпроси съобразно тяхната компетентност и правомощия. Той получи едва на 3 февруари поисканите още на 23 януари въпроси от председателя на Инициативния комитет доц. Христо Гиневски.
След срещата с всички заинтересовани страни, която се проведе по инициатива и ръководството на областния управител Недялко Славов на 19 януари 2015 г., от Инициативния комитет излезнаха с декларация в медиите, в която обявиха, че не са удовлетворени от организацията на срещата и заявиха, че са получили отговор само на 2 от 18-те подготвени въпроси за срещата.
Поради големия обществен интерес към проблема и заявената прозрачност на новото ръководство на Областната администрация, предоставяме на сайта протоколите от всички проведени срещи, свързани с изграждането на Централа за производство на електрическа енергия от биомаса в кв. Устово, както и въпросите на Инициативния комитет, изпратени до областния управител, за да може гражданите сами да си съставят мнение.

Протокол от проведена среща на 12.12.2014 г. с Инициативния комитет за защита на интересите в кв. “Устово”

Протокол от проведена среща на 18.12. 2014 г. с Инвеститора


Протокол от проведена среща на 19.01.2015 г .с всички заинтересовани страни

Въпроси от Инициативния комитет за защита на интересите в кв. “Устово”