Областният управител участва в среща за подобряване на административното регулиране на общинско ниво

28 Март 2008, 1827 прочита

Областният управител д-р Петър Фиданов участва в работна среща, организирана от Министерството на държавната администрация и административната реформа /МДААР/ в резиденция Бояна вчера.
На срещатата с министър Николай Василев са били поканени представители на администрацията на Министерски съвет, МДААР, Сметната палата, Националното сдружение на общините в Република България, Българска стопанска камара, както и всичики областните управители. Обсъдени са възможностите за бързи действия в посока подобряване на административното регулиране и бизнес средата на общинско ниво и ролята на областните управители. Участниците в срещата се запознали с проекта на Програмата за по-добро регулиране 2008-2009 г.
В общинските администрации от години има регулаторни режими, които не съответстват на законодателството. Премахването на тези режими ще улесни бизнеса и ще осигури по-добра, по-справедлива и конкуретна пазарна среда. Гражданите ще имат по-добро качество на нормативните актове и по-малко бюрокрация. Не на последно място българските администратвини режими ще бъдат синхронизирани с европейския стандарт, каквото е изискването и на Европейската комисия.
Областните управители са поели ангажимент пред министър Василев до две седмици да свикат разяснителна среща с представители на местния бизнес и гражданите, за да чуят тяхното мнение и да ги запознаят със законните административни режими в общините.


Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
28.03.2008 г.