Областната епизоотична комисия предприема превантивни мерки срещу разпространението на птичи грип в областта

10 Февруари 2015, 1032 прочита

На 10.02.2015 г. в Областна администрация – Смолян се проведе заседание на Областната епизоотична комисия под председателството на областния управител Недялко Славов. Причината за свикването му е констатираното огнище на Инфлуенца (грип) – H5N1 по птиците в животновъден обект, намиращ се в с. Костантиново, община Камено, област Бургас.
Д-р Сава Бозуков – директор на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) запозна с мерките, които трябва да бъдат взети от институциите и гражданите, за да се сведе до минимум възможността за пренасяне на болестта сред домашните птици. Д-р Валентина Мелемова – началник отдел “Здравеопазване на животните” (ОДБХ) – Смолян разясни подробно клиничната картина на заболяването. Към момента на територията на област Смолян не са открити заболели птици и няма опасност за здравето на хората, но превантивните мерки се засилват.
Комисията обсъди мерките и предложи на областният управител да издаде заповед за въвеждането им на територията на областта – провеждане на Общински епизоотични комисии, указания и необходими конкретни действия към управителите на птицевъдни обекти и собствениците на обекти от типа “заден двор“. Основно те са задължени да не допускат контакт между диви и домашни птици, в т.ч. излизането на птиците извън дворовете на стопаните, фуража следва да се съхранява в закрити помещения. Забранява се провеждането на изложби, пазари или други събирания на домашни или други птици, както любителския риболов във водоемите и местата, обитавани от диви и мигриращи птици. Собствениците на животните да наблюдават здравословното състояние на отглежданите птици и при промяна или смъртност да уведомят незабавно ветеринарния си лекар или кмета на населеното място.
Областният управител Недялко Славов призова всички отговорни институции да бъдат особено внимателни, за да не се допуска разпространението на вируса сред домашните птици.

Информационни материали може да изтеглите на следния адрес:
http://www.babh.government.bg/bg/Page/vian-influenza/index/vian-influenza/