Съобщение

04 Март 2015, 1017 прочита

Утре (05.03.2015 г.) от 10:30 ч. в Областна администрация – Смолян ще бъде проведено заседание на Областния съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси. Ще участват представителите на регионални и общински структури. На него ще бъдат представени изпълнените дейности и реализирани мероприятия за 2014 г. по приоритетите, заложени в Стратегията и общинските планове за действие. Ще се посочат новите Общински планове за действие за интегриране на ромите 2014-2017 г. и възможностите за финансиране по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., насочени към интеграцията на ромската общност.