Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси проведе първото си заседание за годината

05 Март 2015, 945 прочита

Под председателството на зам.-областния управител Андриян Петров, членовете на Съвета актуализираха състава му и разгледаха представената информация за напредъка по изпълнението на Областната стратегия за интегриране на ромите за 2012-2020 г. и плановете към нея.
Директори и представители на регионалните структури в Смолян - Регионален инспекторат по образованието, Ресурсен център, Дирекция „Бюро по труда”, ОД на МВР, РИОСВ, РО НСК, РД „Социално подпомагане”, РС на КНСБ, Териториално статистическо бюро и представителите на общините представиха изпълнените дейности за 2014 г. и реализираните добри практики в област Смолян, насочени към интеграцията на ромите. Представителите на общините Девин, Доспат и Смолян направиха отчети по приключилите планове за действие и представиха новите за 2014-2017 г., и декларираха пред зам.- областният управител, че ще продължат да работят съвместно за по-добри резултати по приоритетите – образование, здравеопазване, заетост, жилищни условия, върховенство на закона и недискриминация, култура и медии. Всички институции се обединиха около становището, че образованието е ключа към интегриране на ромите. Отчете се и факта, че все по-голям брой от ромската общност в областта се социализират успешно и се наблюдават промени и то в положителна насока.
Зам.-областният управител Андриян Петров каза, че трябва да се търсят допълнителни фактори с които да се влияе върху ромската общност, както и представители от тях да бъдат включени в училищни и родителски настоятелства, за да бъдат максимално ангажирани към това да се образоват. Предложи заседанията на съвета да се провеждат на всеки три месеца, за да са по-ефективни усилията на институциите.