Започва набирането на проекти за икономическото развитие на трансграничния регион Смолян-Хасково-Благоевград-Кърджали

17 Април 2008, 1911 прочита

Зам.-областният управител Митко Петагов бе на заседание на Направляващия комитет по Програма ФАР-ТГС България-Гърция вчера в МРРБ.
На срещата бяха приети насоки за кандидатстване и проектен фиш, с който ще се подават предложенията по Програма „Икономическо развитие на трансграничния регион и увеличаване на потенциала на човешките ресурси”.
С проекти могат да кандидатстват общини, неправителствени организации, университети, професионални училища и други организации от трансграничния регион, в който са включени областите Смолян, Хасково, Благоевград и Кърджали.
Дейностите за финансиране са обособени в две посоки - подкрепа на предприемаческите дейности и сътрудничество между образователни и изследовотелски институции. Максималната стойност на всеки проект е до 150 000 евро. Крайният срок за приемане на предложенията е 17. 06.2008 г.
Информационният ден за нашата област ще се състои след Великденските празници.Невелина Караасенова
Ст.експерт «Връзки с обществеността»
17.04.2008 г.