Предстоящи събития за периода 23-27 март

23 March 2015, 1341 read(s)

25. 03. 2015 г., Сряда

9:00 ч. Ще се проведе инициативата ”Мениджър за един ден”. Учениците от ПГИ ”Карл Маркс” ще имат възможност да проследят един работен ден и да заемат ръководните длъжности в Областна администрация – Смолян.

Среща на областните управители в Министерски съвет с министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, които заедно с Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане ще обсъдят състоянието на речните корита, във връзка с предстоящото пролетно снеготопене.
26. 03. 2015 г., Четвъртък
11:00 ч. Заседание на областния съвет за устойчиво енергийно развитие

27. 03. 2015 г. Петък

11: 00 ч. Заседание на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб. В него ще вземат участие членовете на щаба и кметовете на общини. При желание след заседанието може да бъде даден и брифинг.